Organisatie

Het toernooi is sinds 2012 ondergebracht in een stichting. Deze stichting telt zes bestuursleden, te weten de voorzitter, penningmeester, secretaris en drie algemene bestuursleden en twee ondersteunende leden. Naast hun taak binnen de stichting hebben ze ieder hun eigen verantwoordelijkheid tijdens het toernooi. We stellen ons graag aan jullie voor.

Peter Rijskamp (derde van links)
Voorzitter, algemeen coordinator en vertrouwenspersoon
Coordinatie van het toernooi en het zorgen voor de fantastische groep vrijwilligers zijn de belangrijkste taken.
E-mailadres: organisatie@lycurgusopameland.eu


Erik Poiesz (tweede van rechts)
Penningmeester en wedstrijdzaken
Niet alleen tijdens het toernooi, maar ook de inschrijvingen en tijdens het toernooi de wedstrijden etc vallen onder zijn verantwoordelijkheid.
E-mailadres: wedstrijdzaken@lycurgusopameland.eu


Arno Broer (meest rechts)
Secretaris en Techniek
Gas, electra, water en geluid zijn de zaken waar Arno zich mee bezig houdt.
E-mailadres: techniek@lycurgusopameland.eu


Jens Bloemhof (tweede van links)
Bestuurslid en Horeca
Inkopen, verkopen en de indeling van de vrijwilligers bij de Horeca valt mede onder zijn verantwoordelijk. Jens doet dit samen met Djody.
E-mailadres: horeca@lycurgusopameland.eu


Djody van de Giessen (vierde van links)
Bestuurslid en Horeca
Inkopen, verkopen en de indeling van de vrijwilligers bij de Horeca valt mede onder haar verantwoordelijk. Djody doet dit samen met Jens.
E-mailadres: horeca@lycurgusopameland.eu


Kim van der Zande (meest links)
Bestuurslid en Muziek
Zoals jullie ongetwijfelt weten, is het Lycurgus toernooi meer dan een volleybalevenement. In de avonden vieren we allen groot feest met bands en drive-in shows. Alhoewel Klein Vaarwater deze feesten voor ons organiseert, regelen wij altijd de bands en de DJ's. Kim zorgt ervoor dat dit allemaal goed verloopt.
E-mailadres: muziek@lycurgusopameland.eu


Corinne van Wijngaarden (in de kapiteinsstoel)
Ondersteunend lid, communicatie en jeugd
Corinne zorgt ervoor dat onze social media goed gevuld wordt met informatie. Daarnaast is ze samen met Eline verantwoordelijk voor het organiseren van het jeugdtoernooi.
E-mailadres: communicatie@lycurgusopameland.eu


Eline Jilderda (derde van rechts)
Ondersteunend lid, coördinator vrijwilligers en jeugd
Eline is onze coördinator voor de grote groep vrijwilligers. Daarnaast is ze samen met Corinne verantwoordelijk voor het organiseren van het jeugdtoernooi.
E-mailadres: jeugd@lycurgusopameland.eu