Organisatie

Het toernooi is sinds 2012 ondergebracht in een stichting. Deze stichting telt 6 bestuursleden, te weten de voorzitter, penningmeester en secretaris. Daarnaast kent het bestuur nog 3 algemene bestuursleden. Naast hun taak binnen de stichting hebben ze ieder hun eigen verantwoordelijkheid tijdens het toernooi. We stellen ons graag aan jullie voor.


Van links naar rechts: Rosa, Marcel, Sanne, Hanna, Erik & Peter

Peter Rijskamp
Voorzitter en algemeen coordinator
Coordinatie van het toernooi en het zorgen voor de fantastische groep vrijwilligers zijn de belangrijkste taken.

Sanne Smid
Secretaris en Horeca
Inkopen, verkopen en de indeling van de vrijwilligers bij de Horeca valt mede onder haar verantwoordelijk. Dit wordt gedaan door twee personen.

Erik Poiesz
Penningmeester en wedstrijdzaken
Niet alleen tijdens het toernooi, maar ook de inschrijvingen en tijdens het toernooi de wedstrijden etc vallen onder zijn verantwoordelijkheid.

Rosa Disco
Bestuurslid en Horeca
Inkopen, verkopen en de indeling van de vrijwilligers bij de Horeca valt mede onder haar verantwoordelijk. Dit wordt gedaan door twee personen.

Marcel Fokkema
Bestuurslid en techniek
Gas, electra, water en geluid zijn de zaken waar Marcel zich mee bezig houdt.

Hanna de Vries
Bestuurslid en Muziek
Zoals jullie ongetwijfelt weten, is het Lycurgus toernooi meer dan een volleybalevenement. In de avonden vieren we allen groot feest met bands en drive-in shows. Alhoewel Klein Vaarwater deze feesten voor ons organiseert, regelen wij altijd de bands en de DJ's. Hanna zorg ervoor dat dit allemaal goed verloopt.